La innovació com a procés

 

El passat juliol vam assistir a l’IESE, a la sessió de presentació de la metodologia d’innovació sistemàtica impartida per Xavier Pantà i Albert Riera de la Fundació Ascamm.

El concepte més interessant que van defensar és el de considerar la innovació com un procés continu que a partir d’una reflexió estratègica liderada per la direcció, permet generar idees que finalment esdevenen projectes concrets. Projectes que, a mig i llarg termini, generaran beneficis per a l’empresa.

En aquest procés té especial importància la vigilància tecnològica del mercat i la competència, la protecció dels resultats, tant pel que fa a drets d’autor com de propietat industrial, com també la contraposició d’aquesta metodologia de la innovació, enfocada tant al mercat habitual com sobretot a obrir nous mercats, enfront de la idea tradicional de la innovació enfocada només al mercat habitual.

Finalment van apuntar aquells factors que poden afavorir o dificultar la implementació d’aquesta metodologia.

L’autoevaluació per tal de saber si la vostra empresa està preparada per iniciar el procés seria la següent:

La orientació de la innovació a la vostra empresa respon a necessitats…
A)    internes
B)    del mercat

Quin tipus d’organització teniu?
A)    Organitzada de forma jeràrquica
B)    Horitzontal i fluida

Quin tipus de col·laboració i treball en equip existeix?
A)    Es col·labora dins del grup funcional
B)    Es treballa amb equips interdepartamentals

Quin sistema de valoració de les aportacions feu servir?
A)    Es valora en funció del càrrec o posició dins l’organigrama de l’empresa
B)    Es valora la idea al marge de qui la posició jeràrquica de qui la proposada

Es fomenta l’esperit crític dins l’empresa?
A)    No
B)    Si

Es busquen resultats a curt termini sota gran pressió?
A)    Si
B)    No

Si heu marcat majoritàriament la resposta A, la vostra empresa potser encara no està preparada per aquest procés… o potser si?

Comentaris

*